Jag vill bara delge er lite av den svenska texten till ”See you later alligator” funnen i ett notblad hos mitt lokala antikvariat:

”Hej och svejs i lingonskogen

vi ska dansa Roch and Roll!

Ja det knakar nog i fogen

när vi dansar Rock and Roll!

I Calcutta ses man skutta

så att i sulorna går hål”

Författaren till denna svenska översättning är anonym enligt bladet men som framgår så är låten hämtad ur ”Columbia-filmen” Rock around the clock:

Annonser