En sång av Jan Hammarlund skriven som en reaktion på kravallerna vid EU-toppmötet i Göteborg 2001 som var en brutal erfarenhet för många föreningsengagerade människor när det gäller repression mot politiska åsiktsyttringar. 1000-tals människor hindrades dessa dagar från att utöva sina demokratiska rättigheter. Mötesfriheten och demonstrationsfriheten sattes ur spel. Mediabilden var att detta berodde på att att ett antal aktivister kastade gatsten. Det är en starkt förvrängd bild av vad som verkligen hände både under Göteborgstoppmötet och efteråt.

Den 11 juni kommer föreningen Aktivism.info där jag är aktiv att vara med och arrangera ett seminariet Motstånd ger möjligheter: EU-toppmötet i Göteborg 2001 – Hur går kampen vidare? Där kommer lite av vad som hände i Göteborg att tas upp liksom följderna och möjligheterna för politisk kamp idag.

Mer om Jan Hammarlunds musik finns på janhammarlund.se

Annonser