Detta är en naturlyrisk sommarvisa som verkar ha varit hyfsat vanlig som allsång på 70- och 80-talen. Själv lärde jag mig den på skolkören i början av 80-talet.  Men egentligen är visan på 60-talet då det enligt Wikipedia är Carl-Antons genombrottlåt med vilken han låg på Svensktoppen 24 veckor 1965. Detta var långt innan Miljöpartiet tog maskrosen som sin symbol.

Här hör man Carl-Anton sjunga låten.

Vad har du själv för minnen av Maskros och tjärdoft?

Vad har du själv för minnen av Maskros och tjärdoft?

Annonser