Den svensk-amerikanske fackföreningenskämpen Joe Hill brukade ta melodier från frälsningsarméns sånger och skriva socialistiska texter till. Det är ett exempel man ofta brukar komma tillbaka till när det gäller att skriva nya texter till kända melodier.

Detta har gjorts ganska flitigt även i miljörörelsesammanhang. Exempelvis känner jag till  två olika specialvarianter på ”Bär ner mej till sjön”.

Den första ”Släng Valfrid i sjön” hittades på av fältbiologer på mitten av 70-talet och finns med i det omfattande sånghäftet ”Så draga vi till Dalom” – (sånghäfte av Fältbiologernas Stockholmsdistrikt till Riksårsmötet i Ludvika 1976.) Valfrid Paulsson var då generaldirektör för Naturvårdsverket.

Detta sånghäfte innehåller förutom allmänna allsånger, sånger med miljö- och naturtema och ”andra rörelsers sånger” en hel del omdiktade visor på kända melodier. Jag har dock talat med en person som var med i Fältbiologerna på den tiden och har använt sånghäftet, och hon menade att det i de flesta fall inte var de specialskrivna sångerna man sjöng oftast.

Som framgår en bit in i det här klippet i den här länken (så länge det fungerar) används senare melodin till ”Bär ner mej till sjön” i protesterna mot Öresundsbron:

( Texten går: Det blir ingen bro, det blir ingen bro. Jag känner: Det blir ingen bro.)

Följande sånger som jag har fått tips om är också av det slaget:

– ”In, in, med sol och vind”  (melodi:  Johnny B. Goode.) Sången handlar om kärnkraft och Barsebäck.  Sjöngs antagligen 1978.

– Pleutajokrock (melodi: Rock around the clock). Sången handlar om uranbrytningsfrågan och sjöngs enligt uppgift på tåget till Barsebäck 1980.

– We don’t need no air pollution. (Melodi: Pink Floyds ”Another brick in the wall”. Sången sjöngs av EYFA, ungdomsaktionen mot Europas skogar som bildades under 80-talet.

Jag har inte hunnit ta reda på om någon de jag talat med möjligen känner till något om diktandet av dessa visor. Men det är kanske också någon annan som vet?

Annonser